NOTA DE INFORMARE privind protectia datelor cu caracter personal


NOTA DE INFORMARE privind protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr.679/2016

Deschide documentul

Contract cadru acordare servicii medicale 2021 2022


HOTARARE GUVERN nr. 696/2021

Deschide documentul

ORDONANTA DE URGENTA Nr.8 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Neacordare vouchere de vacanta in anul 2021

Deschide documentul

Norme metodologice acordare servicii medicale 2021-2022


ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA nr. 1068/2021

Deschide documentul

Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului


LEGE nr. 46/2003

Deschide documentul

ORDIN Nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003


ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA nr. 1410/2016

Deschide documentul

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice


LEGE nr. 98/2016

Deschide documentul

HOTARARE Nr. 395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice


HOTARARE GUVERN nr. 395/2016

Deschide documentul

LEGEA Nr. 95/2006*) (republicare 1) privind reforma in domeniul sanatatii


LEGE nr. 95/2006

Deschide documentul

LEGE nr. 544/2001


LEGE privind liberul acces la informatiile de interes public

Deschide documentul

HOTARARE GUVERN nr. 123/2002


HOTARARE NR. 123 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Deschide documentul

REGULAMENT nr. 679/2016


Privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Deschide documentul