REGULAMENT nr. 679/2016


Privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Deschide documentul

HOTARARE GUVERN 161/2016


Hotararea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale

Deschide documentul

Ordin nr.763/377/2016 Ministerul Sanatatii


privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

Deschide documentul

HOTARARE GUVERN 400/2014


Hotarare pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Deschide documentul

LEGEA 46 din 2003


Legea drepturilor pacientului

Deschide documentul

LEGEA 98/2016


Lege privind achizitiile publice

Deschide documentul

LEGEA 95/2006


PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII

Deschide documentul

LEGE 677 din 2001


Lege pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Deschide documentul

Legea 544 din 2001


Legea 544 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Deschide documentul

Norme metodologice Legea 544 2001


Norme metodologice Legea 544 2001

Deschide documentul