Informatii utile


Spitalul Municipal Campina este situat in mijlocul orasului Campina, pe bd Carol I nr.117, accesul la el fiind posibil atat cu autoturismul cat si cu mijloacele de transport in comun sau pietonal.

In cadrul Programelor Nationale de Sanatate, Spitalul Municipal Campina are contract cu CJAS Prahova pentru urmatoarele specialitati:
- oncologie
- TBC

Programarile pentru consultatii, internari, informatii se pot face la numerele de telefon urmatoare:
centrala: 0244337351, 0244337352, 0244337353, 0244337354
int.140 Triaj
int.259 Cabinet Recuperare
int.115 Radiologie
int.141 Cabinet Medicina Interna
int.142 Cabinet Chirurgie
int.143 Cabinet Ortopedie si Traumatologie
int.152 Laborator Analize
int.145 Cabinet Cardiologie
int.146 Cabinet Oftalmologie
int.147 Cabinet Urologie
int.149 Cabinet Psihiatrie
int.151 Cabinet Pediatrie
int.153 Cabinet Diabet
int.160 Cabinet Neurologie
int.161 Cabinet Obstetrica-ginecologie
int.229 Cabinet TBC
int.259 Laborator Recuperare
int.249 Cabinet Dermato-Venerice
int.250 Cabinet Endocrinologie
int.254 Cabinet ORL
int.257 Cabinet Oncologie
int.261 Cabinet Pneumologie/Nefrologie
int.263 Cabinet Gimnastica Medicala

Alte interioare sectii si compartimente Spital:
int.115 Laborator Radiologie
int.116 Sectia ATI
int.117 Bloc Operator
int.123 Neonatologie
int 126/224 Sectia Chirurgie
int 129/131 Sectia Medicina Interna
int.158 ORL
int.201 Compartiment Primiri Urgente
int 220 Sectia Obstetrica-Ginecologie
int 225/227 Sectia Pediatrie
int 259 sau 0739421661 Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

 

Informatii cu privire la data si ora externarii pacientilor in regim de spitalizare continua se dau pacientilor sau apartinatorilor acestora, de catre medicul curant, cu cel putin 24 de ore inaintea externarii.

 

Drepturile pacientilor
 • dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.
 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • dreptul de a i se aduce la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • dreptul de a avea acces la datele medicale personale.
 • orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.
 • dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.
 • dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare”

Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).


Obligatiile pacientilor
 • sa respecte regulamentul de ordine interoara
 • sa predea la garderoba hainele personale si sa se schimbe in haine de spital;
 • sa respecte intocmai prescriptiile medicale
 • sa isi exprime acordul solicitat de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie
 • sa pastreze curatenia, integritatea echipamentelor si mobilierului spitalului
 • sa respecte regulile de igiena personala zilnica
 • sa primeasca vizite numai in orele admise pentru accesul aprtinatorilor;
 • sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor
 • sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider)

Se interzice bolnavilor:
 • Introducerea si consumul de bauturi alcoolice in incinta unitatii;
 • Fumatul in incinta unitatii;
 • Parasirea spitalul fara avizul medicului curant sau medicului sef de sectie;
 • Scoaterea din spital prin orice mijloace, a unor bunuri apartinand unitatii, precum si a documentatiei medicale.

 

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Câmpina este un operator de date. Datele de contact ale Spitalul Municipal Câmpina sunt următoarele: Mun. Câmpina, B-dul Carol I, nr. 117, Jud. Prahova, telefon 0244/337351.

De ce colectăm informații despre dumneavoastră

Spitalul Municipal Câmpina colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și pentru îndeplinirea cerinţelor legale si a unei sarcini care serveste unui interes public.

Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau în cazul angajării la Spitalul Municipal Câmpina, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume ș.a.m.d.);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon ș.a.m.d.);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate ș.a.m.d.);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație ș.a.m.d.);
 • Informații personale (informații despre alți membri ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu ș.a.m.d.);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informatii privind programarea la vaccin (data,ora,centru de vaccinare,status programare-programat,finalizat,anulat)
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare ș.a.m.d.);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate ș.a.m.d.);
 • Identificatori online (adresă e-mail, IP, user ș.a.m.d.);
 • Fotografii sau înregistrări video.

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • în cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;
 • în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul Spitalului Municipal Câmpina;
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul prelucrarilor necesare in procesul de vaccinare impotriva diferitelor boli
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în Spitalul Municipal Câmpina sau în derularea contractului de muncă.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea nr. 95/ 2000 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 53/ 2003, Codul muncii;
 • Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

   

 • Ordonanța de urgență nr. 158/ 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Legea nr. 227/ 2015, Codul fiscal;

   

 • Legea nr. 82/ 1991, Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;
 • Legea nr. 176/ 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;
 • Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Regulamentul UE 679/ 2016.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

Prelucrare date de natură personală Condiții prevazute ȋn regulament
Prelucrarea datelor necesare pentru procesul de recrutare, primite direct de la candidați sau prin intermediul site-urilor de recrutare  Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Prelucrarea datelor angajaților necesară pentru îndeplinirea condițiilor contractuale dintre Spitalul Municipal Câmpina şi angajați. Prelucrarea categoriilor sensibile de date este necesară pe baza faptului că organizația își îndeplinește obligațiile legale și prelucrează date legate de medicina muncii sau de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului. Prelucrarea categoriilor sensibile de date privind starea de sănătate a angajatului este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice. Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale, Art. 6(1)e, indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit opertorul,Art.9(2)h, date legate de medicina muncii sau de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului Art.9(2)i, prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice
Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului şi afişarea pe site-ul www.spitalcampina.ro/ a declarațiilor de avere şi de interese.   Art.6(1)c, îndeplinirea unei obligaţii legale 
Monitorizarea accesului, a e-mail-urilor si a traficului de internet pentru a asigura siguranța și securitatea sistemelor informatice ale spitalului. Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.
 Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite  Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului. Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale, Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică;

   

 • Curtea de Conturi, ANAF, ITM, Ministerul Muncii;
 • CNAS, CASMB, SNSPMS;
 • Alte uniţăti din domeniul sănătaţii;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială;
 • Furnizori de servicii (ex.: institutii bancare, furnizori servicii IT etc.).

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalul Municipal Câmpina.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email dpo[@]spitalcampina.ro.

INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(SUPRAVEGHERE VIDEO)

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Câmpina este un operator de date. Datele de contact ale Spitalului Municipal Câmpina sunt următoarele: Bd.Carol I nr. 117, Câmpina, Jud. Prahova, telefon 0244 337 351, e-mail secretariat[@]spitalcampina.ro.
CUM COLECTĂM/ PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
Prin intermediul sistemelor de supraveghere video, Spitalul Municipal Câmpina colectează și prelucrează înregistrari video în următoarele scopuri:
 • asigurarea unor condiţii sigure pentru desfășurarea activitaţilor medicale;
 • asigurarea integrităţii corporale a pacienţilor, colaboratorilor și angajaţilor;
 • protecţia sănătăţii și vieţii pacienţilor;
 • protecţia împotriva furturilor și incendiilor a bunurilor şi a materialelor aparţinând pacienţilor, colaboratorilor, angajaţilor sau spitalului;
 • prevenirea și combaterea infracţiunilor.
Supravegherea prin mijloace video este utilizată doarece alte mijloace convenţionale aplicate sunt considerabil mai puţin eficiente în realizarea scopurilor menţionate, conform analizei de risc efectuate la nivelul organizaţiei.
Spitalului Municipal Câmpina nu prelucrează în scop privat datele cu caracter personal rezultate în urma monitorizării video iar sistemul de supraveghere nu este utilizat pentru monitorizarea pacienţilor ori colaboratorilor sau pentru pontajul angajaţilor.
Sistemul video a fost instalat în urma unor analize de risc. Zonele supravegheate video cuprind:
 • zone de acces şi spaţii destinate publicului,
 • zone cu acces restricţionat,
 • împrejurimile clădirilor pentru a proteja spaţiile exterioare,
 • locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a suporturilor de stocare a documentelor.
Nu sunt monitorizate zone în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birouri, toalete, vestiare sau alte locaţii similare. Înregistrarea se face 24/ 24 ore.
În cazul în care există un interes legitim al organizaţiei (justificat într-un mod corespunzător) şi doar după efectuarea unei evaluări de impact (conform cerinţelor Regulamentului 679/ 2016 şi Deciziei nr.174/ 2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), pot fi instalate camere şi în alte zone (săli de operaţie sau alte locaţii). În astfel de cazuri, în zona monitorizată este amplasat un anunţ ce precizează acest lucru.
TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:
 • Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Regulamentul UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Decizia nr. 174/ 2018 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale, putem transmite sau permite accesul la imaginile înregistrate unor autorităţi naţionale.
Folosim ca persoană împuternicită S.C. ROVARO Security SRL, licenţiată de catre Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia de Ordine Publică ca societate specializată în sisteme de alarmare.
CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE
Informaţiile colectate sunt păstrate în formă electronică iar pentru protecţia acestora sunt implementate următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:
 • limitarea timpului de stocare a imaginilor conform cerinţelor legale;
 • acces fizic restricţionat la spaţiile unde se află mediile de stocare (DVR-urile) pe care se stochează imaginile înregistrate;
 • limitarea accesului la imaginile care se derulează în timp real la angajaţii/ agenţii desemnaţi să desfăşoare activitatea de pază;
 • control acces logic la înregistrări. Doar administratorul de sistem (numit de către Spitalul Municipal Câmpina), are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor;
 • instruire privind cerinţele legate de confidenţialitatea datelor și acorduri de confidenţialitate pentru persoanele (angajaţi ai Spitalului Municipal Câmpina sau ai persoanelor împuternicite) care vizualizează imaginile care se derulează în timp real sau au acces la imaginile înregistrate;
 • asigurarea contractuală sau prin acorduri prin care persoanele împuternicite implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor. 
LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul Spitalului Municipal Câmpina. Durata de stocare este în conformitate cu cerinţele legale (sa nu depaseasca mai mult de 30 de zile), după acest interval imaginile ştergându-se automat, în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate sau a înregistrării unei solicitării întemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a imaginilor poate depăşi limitele normale, în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate sau de soluţionare a solicitării primite.
DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi:
 • dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de a obţine din partea Spitalului Municipal Câmpina o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții;
 • dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții.
Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.
În cazul solicitării de acces la imagini înregistrate care vă privesc, soluționarea cererii se poate face prin acordarea accesului la înregistrarea solicitată sau prin transmiterea unei copii a acesteia. Cererea de acces trebuie să menţioneze data, ora, locaţia pentru care se dorește acces la înregistrarea camerei de supraveghere.
Înregistrarea furnizată în cazul solicitării de acces depinde de condiţiile tehnice de înregistrare, de condiţiile în care a avut loc preluarea imaginilor și de drepturile altor persoane care pot apărea în înregistrare (imaginile în care apar alte persoane vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/ identificarea lor). Este posibilă restricţionarea accesului pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane (de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau imaginile acestora nu se pot edita).
Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro .
MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările Autorităţii de Supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pe site-ul Spitalului Municipal Câmpina.
ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII
Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu Protecţia Datelor la adresa de e-mail dpo[@]spitalcampina.ro.
MODEL PICTOGRAMĂ NOTIFICARE SUPRAVEGHERE VIDEO
MODEL PICTOGRAMĂ NOTIFICARE SUPRAVEGHERE VIDEO